Today: Tuesday, 11/05/2021
Select font size

Tuyển dụng

Tuyển dụng giảng viên

Tuyển dụng giảng viên

Giới thiệu tuyển dụng giảng viên Sự hình thành và phát triển của PLG đã đánh dấu sự trưởng thành nhờ một phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ Đào Tạo Ngôn Ngữ, đã chiếm lấy được rất nhiều lòng tin và mang lại sự hài lòng của nhiều học viên dù khó tính. Từ […]

Read more »

Tuyển dụng cộng tác viên biên phiên dịch

Tuyển cộng tác viên biên phiên dịch

Giới thiệu tuyển dụng cộng tác viên Được sự tín nhiệm của khách hàng chúng tôi, Dịch thuật Phạm Lữ Gia đã và đang thực hiện các dự án dài hạn. Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện trong công tác chuyên môn được thuận lợi hơn. Công ty Dịch thuật Phạm Lữ Gia chúng tôi […]

Read more »

Translations Service

Interpreting Service